◄◄  ◄  ►►  ► 
Αύγουστος 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ορκωτοί Λογιστές

 

H Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε στις 31.12.2018, διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114) μέσω του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικολάου Βουνισέα  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ . 18701).

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31.12.2017, διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών BDO OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173) μέσω του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ευάγγελου Παγώνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ . 14211).

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31.12.2016, διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών BDO OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173) μέσω του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ευάγγελου Παγώνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ . 14211).

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31.12.2015, διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών BDO OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173) μέσω του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ευάγγελου Παγώνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ . 14211).

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31.12.2014, διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών BAKER TILLY ΗΕLLAS – ΑLPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 148) μέσω του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ . 10741).

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31.12.2013, διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών BAKER TILLY ΗΕLLAS –A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 148) μέσω του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ . 10741).

 

Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31.12.2012, διενήργησε η εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών BAKER TILLY ΗΕLLAS A.E .(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 148) μέσω του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ . 10741).