◄◄  ◄  ►►  ► 
Αύγουστος 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Αρχές ΕΔ

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Αιτιολόγηση.

 

Αρχές

Η “AS Company AE” (εφεξής: «Εταιρία») έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρίας και όλων όσοι συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη λειτουργία της.

Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (εφεξής: «Δ.Σ.») έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2013, όπως προτάθηκε από κοινού από τον ΣΕΒ και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Εταιρία εφαρμόζει τον εν λόγω Κώδικα του 2013 με κάποιες αποκλίσεις, που συνάδουν προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Eταιρίας και καθιστούν τη διοίκησή της πιο ευέλικτη και λειτουργική (για τις αποκλίσεις βλπ. σχετική επιλογή).

Ο υιοθετούμενος Κώδικας, στην αρχική του μορφή (χωρίς αποκλίσεις), βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf

Η Εταιρία δεν εφαρμόζει πρόσθετες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, πέρα από αυτές που προβλέπει ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και η κείμενη νομοθεσία.

Το Δ.Σ. δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία. Στην  περίπτωση αυτή, το τροποποιημένο κείμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωσή της.