Ανακοίνωση Ανάκλησης Επιχειρηματικών Σχεδιασμών-Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009