Ανακοίνωση – Παραγραφή Μερίσματος 2006 Μετόχων Asco -Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012
12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση – Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου -Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013
12 Οκτωβρίου 2016