Ανακοίνωση Αποτελέσματα 2007 – Δελτίο Τύπου 12Μ-2007 (21/03/2008)
12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση Αποτελέσματα 9Μ 2009 – Δελτίο Τύπου Q3-2009 (26/11/2009)
12 Οκτωβρίου 2016