Ανακοίνωση – Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου -Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013