Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 9Μ 2015 – Δελτίο Τύπου Q3-2015 (10/12/2015)
12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2015 – Δελτίο Τύπου 12Μ-2015 (31/03/2016)
12 Οκτωβρίου 2016