Ανακοίνωση Αποτελέσματα 2011 – Δελτίο Τύπου 12M-2011 (03/04/2012)
12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 6Μ 2015 – Δελτίο Τύπου Q2-2015 (01/09/2015)
12 Οκτωβρίου 2016