Ανακοίνωση – Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (30/04/2016)