Ανακοίνωση Αποφάσεις Τακτικής Γενικής συνέλευσης (05/05/2015)