Ανακοίνωση Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλεσης (27/06/2008)