Ανακοίνωση Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεία-Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008