Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Πληρωμής Μερίσματος-Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009