Ανακοίνωση Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος πληρωμής μερίσματος – Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010