Ανακοίνωση Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Πληρωμής Μερίσματος-Παρασκευή. 27 Ιονίου 2008