Ανακοίνωση Ιδρυση νέας θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο – Πέμπτη, 5 Μαίου 2016