Ανακοίνωση Μείωσης/Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2020