Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση – Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014
12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2008 μετοχών ASCO -Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014
12 Οκτωβρίου 2016