Ανακοίνωση – Παραγραφή Μερίσματος 2006 Μετόχων Asco -Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012