Ανακοίνωση Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (23/11/2010)