Ανακοίνωση Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (01/10/2014)