Ανακοίνωση Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση (08/07/2008)