Ανακοίνωση Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση (08/04/2015)