Ανακοίνωση Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2008 μετοχών ASCO -Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014
12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση Επιστροφη Κεφαλαιου -Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015
12 Οκτωβρίου 2016