Ανακοίνωση – Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 08.05.2015 (20/04/2015)