Ανακοίνωση Παρουσίασης της AS σε Θεσμικούς, Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2007
12 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση του μετοχικου κεφαλαίου της εταιρίας, Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007
12 Οκτωβρίου 2016