Ανακοίνωση Τροποποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 30.06.2008 – Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008