Ανακοίνωση Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τρίτη, 5 Ιουνίου 2007