Ανακοίνωση νέου Eσωτερικού Eλεγκτή & υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων