Ανακοίνωση Eκποίηση κοινών ονομαστικών μετοχών- Τετάτη, 1 Οκτωβρίου 2014