Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης κλασματικών υπολοίπων