Ανακοίνωση ολοκλήρωσης ίδρυσης Θυγατρικής Εταιρίας