Ανακοίνωση Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2009 μετοχών ASCO