Ανακοίνωση – Παραγραφή Μερίσματος 2006 Μετόχων Asco