Ανακοίνωση Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2008 μετοχών ASCO