Ανακοίνωση Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 σε Χρηματιστηριακούς Αναλυτές 26.5.2023