Ανακοίνωση Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.10.2014