12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση – Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2016 (26/05/2016)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Γνωστοποίση Κράτους-Μέλους Καταγωγής (25/04/2016)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Reverse-Split (15/07/2016)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2009 Μετοχών ASCO (28/09/2015)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο (23/03/2015)

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Επιστροφη Κεφαλαιου -Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση-Δευτέρα,7 Απριλίου 2014

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2008 μετοχών ASCO -Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο- Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

12 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση – Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014