Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.11.2021