Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021_Ορθή Επανάληψη