25 Σεπτεμβρίου 2023

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ‘Α Εξαμήνου 2023

2 Αυγούστου 2023

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

31 Ιουλίου 2023

Ανακοινοποίηση στο ορθό _Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2022

18 Ιουλίου 2023

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2022

27 Ιουνίου 2023

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων Τύπου

23 Ιουνίου 2023

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.6.2023

23 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση Λήξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

26 Μαΐου 2023

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2022

21 Απριλίου 2023

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2022

17 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Δελτία Τύπου (Γενικά) 2023