20 Οκτωβρίου 2022

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

22 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ‘Α Εξαμήνου 2022

28 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση παύσης Ειδικού Διαπραγματευτή

17 Ιουνίου 2022

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2021

2 Ιουνίου 2022

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2.6.2022

2 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

2 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

2 Ιουνίου 2022

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2.6.2022

11 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολόγιο 2022

29 Απριλίου 2022

Ανακοίνωση Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 σε Χρηματιστηριακούς Αναλυτές 29 Απριλίου 2022

Δελτία Τύπου (Γενικά) 2022