26 Νοεμβρίου 2021

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.11.2021

26 Νοεμβρίου 2021

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26.11.2021

25 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Έναρξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

24 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2021

18 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης 2020

23 Σεπτεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ‘Α Εξαμήνου 2021

20 Ιουλίου 2021

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2020

30 Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021_Ορθή Επανάληψη

29 Ιουνίου 2021

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021

29 Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021_Ορθή Επανάληψη

Δελτία Τύπου (Γενικά) 2021