Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Τριμήνου 2010