Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2015