Ανακοίνωση Λήξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών