Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου (record date) 2020