Διοικητικό Συμβούλιο

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατ’ελάχιστο από τρία (3) και κατ’ανώτατο από επτά (7) µέλη, η δε θητεία του είναι τριετής.

Όνομα Θέση
Ανδρεάδης Ευστράτιος Πρόεδρος & Διευθύνον Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

Γεννήθηκε το 1957 στην Βιέννη Αυστρίας. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Universita Degli Studi Di Perugia της Ιταλίας. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. Δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το 1980. Προχώρησε με την αντιπρόεδρο το 1990 στην ίδρυση της AS Company.

Ανδρεάδου Αναστασία Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος)

Σπούδασε Λογιστικά και Οικονομικά στη Θεσσαλονίκη και μιλάει Αγγλικά. Δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το 1982. Είναι ιδρυτικό μέλος της AS Company.

Θεοδώρα Κουφού Εκτελεστικό Μέλος
Μεχτερίδης Θεόφιλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπούδασε στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. Καβάλας και μιλάει Αγγλικά. Έλαβε το πτυχίο εκτελωνιστή το 1989 και έκτοτε ασκεί αυτό το επάγγελμα έως και σήμερα.

Αποστολάκος Ιωάννης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιακώβου Πέτρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών Στατιστικής και Πιθανοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δύο MSc του Πανεπιστημίου Syracuse University, Syracuse των ΗΠΑ, στην Πληροφορική και Σπουδές Υπολογιστών και στις Πιθανότητες και Στατιστική του Syracuse University, Syracuse NY.