Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατ’ελάχιστο από τρία (3) και κατ’ανώτατο από επτά (7) µέλη, η δε θητεία του είναι τριετής.

(Κάνοντας κλικ τα παρακάτω ονόματα θα δείτε σε νέο παράθυρο το βιογραφικό τους.)

 

 

Αρχή φόρμας

Όνομα Θέση
Ανδρεάδης Ευστράτιος Πρόεδρος & Διευθύνον Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Ανδρεάδου Αναστασία Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος)
Θεοδώρα Κουφού Εκτελεστικό Μέλος
Μεχτερίδης Θεόφιλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αποστολάκος Ιωάννης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιακώβου Πέτρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέλος φόρμας