Παρουσίαση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων 26.4.2012